Quản lý nhân sự lương bao nhiêu – Mức lương cơ bản nghề nhân sự

Vừa qua, Quanlynhansu.info nhận được rất nhiều câu hỏi về việc ” Quản lý nhân sự lương bao nhiêu? Mức lương cơ bản của một nhân viên nhân sự như thế nào ở nhiều vị trí khác nhau?

Quanlynhansu.info giải đáp thắc mắc: 

Theo tình hình hiện nay, một sinh viên ra trường làm nghề nhân sự mức lương tối thiểu 5 triệu đồng/tháng và có thể cao hơn tùy thuộc vào khả năng, kinh nghiệm làm việc. Và để biết chi tiết hơn, các bạn có thể tham khảo “Bảng thống kê mức lương/tháng” tại từng vị trí trong ngành nhân sự sau đây:

Giám đốc nhân sự (CHRO)

 • Điều kiện: PG/MBA hoặc MCS có kinh nghiệm từ 10 – 25 năm
 • Mức lương: 30 – 100 triệu/tháng
 • Đối với những tập đoàn lớn của nước ngoài đang trả lương 4000 USD/tháng

Giám đốc khu vực

 • Điều kiện: PG/MBA hoặc MCS kinh nghiệm thực tế từ 15 – 20 năm
 • Mức lương: 25 – 80 triệu/tháng

Trường phòng tiền lương và phúc lợi

 • Điều kiện: Cử nhân tài chính, kế toán, quản lý nhân lực, quản trị kinh doanh.. kinh nghiệm trên 8 – 12 năm
 • Mức lương: Dao động 20 – 40 triệu/tháng

Trưởng phòng nhân sự

 • Điều kiện: Thạc sĩ, cử nhân ngành nhân sự, kinh nghiệm 3 – 8 năm
 • Mức lương: Trung bình khoảng 15 – 45 triệu/tháng

Phó phòng nhân sự

 • Điều kiện: Thạc sĩ, cử nhân ngành nhân sự, kinh nghiệm 3 – 6 năm
 • Mức lương: Khoảng 12 – 30 triệu/tháng

Giám sát nhân sự

 • Điều kiện: Thạc sĩ, cử nhân ngành nhân sự, kinh nghiệm từ 2 – 5 năm
 • Mức lương: Khoảng 10 – 20 triệu/tháng

Chuyên viên nhân sự

 • Điều kiện: Thạc sĩ, cử nhân ngành nhân sự, kinh nghiệm 2 – 5 năm
 • Mưc lương: 5 – 12 triệu/tháng

Quản trị, trợ lý thực tập

 • Điều kiện: Thạc sĩ, cử nhân ngành nhân sự, kinh nghiệm 1 – 3 năm
 • Mức lương: 5 – 10 triệu/tháng

> Tham khảo: Quản lý nhân sự trong cuộc cách mạng 4.0

> Tham khảo: Phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả