Chính sách xã hội (Social policy) trong quản trị chiến lược là gì?

Chính sách xã hội (tiếng Anh: Social policy) trong quản trị chiến lược liên quan đến trách nhiệm của công ty với người lao động, người tiêu dùng, các nhà vận động vì môi trường, các dân tộc thiểu số, cộng đồng, cổ đông và các nhóm khác.

Chính sách xã hội (Social policy)

Định nghĩa

Chính sách xã hội trong tiếng Anh là Social policy.

Chính sách xã hội trong quản trị chiến lược liên quan đến trách nhiệm của công ty với người lao động, người tiêu dùng, các nhà vận động vì môi trường, các dân tộc thiểu số, cộng đồng, cổ đông và các nhóm khác.

Sau nhiều thập kỉ tranh luận, nhiều công ty vẫn chật vật xác định xem chính sách xã hội nào là phù hợp.

Thuật ngữ liên quan

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là cam kết của công ty đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng về giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng… theo cách có lợi cho cả công ty cũng như phát triển chung của xã hội.

Hiểu về chính sách xã hội

– Thuật ngữ chính sách xã hội bao gồm triết lí và tư duy quản lí ở cấp cao nhất của công ty, đó là lí do tại sao chủ đề này được đề cập trong quản trị chiến lược.

– Tác động của chính sách xã hội lên việc kinh doanh và ngược lại đang ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Chính sách xã hội của doanh nghiệp nên được thiết kế và công khai trong khi xây dựng chiến lược được thiết lập và quản lí trong quá trình thực hiện chiến lược, và được xác nhận lại hoặc được thay đổi trong khi đánh giá chiến lược.

Liên hệ thực tiễn

Các công ty nên cố gắng tham gia các hoạt động xã hội có lợi ích kinh tế. Như Merck & Co đã từng phát triển thuốc Ivermectin để điều trị bệnh mù sông (River Blindness), một căn bệnh do một loại giun kí sinh trên ruồi địa phương phát tán ở vùng nhiệt đới nghèo của châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh.

Bằng một động thái chưa từng có thể hiện cam kết của công ty đối với trách nhiệm xã hội, Merch đã phát Ivermectin miễn phí cho nhân viên y tế khắp thế giới.

Hành động của Merck đã nêu bật tình trạng khó xử của các cơ sở sáng chế thuốc điều trị các chứng bệnh lạ, mà theo đó các công ty dược phẩm không có lợi ích kinh tế nào đến từ việc phát triển và phân phối loại thuốc này. Tuy nhiên Merck đã nhận được sự đồng tình rộng rãi từ các cổ đông của công ty đối với động thái trên.

(Tài liệu tham khảo: Quản trị chiến lược, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đạo đức kinh doanh, ĐH Kinh tế Quốc dân)

(Nguồn. Vietnambiz)