Giải quyết chế độ nghỉ phép năm cho người lao động

 

Câu hỏi: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 74, Điều 75 và Khoản 2 Điều 77 Bộ luật Lao động, thì NLĐ có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một NSDLĐ thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo số ngày như sau: – 12 ngày làm việc, đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; – 14 ngày làm việc, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt và đối với người dưới 18 tuổi; – 16 ngày làm việc, đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt. Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một NSDLĐ, cứ 5 năm được nghỉ thêm một ngày. NLĐ có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc và có thể được thanh toán bằng tiền. VD: Tại thời điểm ký hợp đồng (1 năm từ 1/2/2011-1/2/2012) – TH1: Hiện tại theo mình được biết có 1 số doanh nghiệp đến hết tháng tức (30/2/2011) là được 1 ngày phép năm – TH2: nhưng có 1 số doanh nghiệp tới năm sau tức 1/2/2012 mới bắt đầu tính 1 ngày phép năm … rồi tăng dần phép năm theo số tháng tiếp đó Đối với TH2 cho hỏi có đúng ko, có một số doanh nghiệp buộc nhân viên tự ý sắp xếp phép năm, nếu ko nghỉ thì hết năm không tính phép năm, vậy có đúng luật ko, hoặc có công văn nào xử phạt đối với việc không thanh toán phép năm cho người lao động không?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 74, Điều 75 và Điều 76 của Bộ Luật lao động, đối với người lao động có đủ 12 tháng làm việc (không nhất thiết phải tính từ ngày 01/1 đến ngày 31/12 dương lịch) tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì có quyền được hưởng ngày nghỉ hàng năm. Người sử dụng lao động phải bảo đảm quyền lợi này (số ngày nghỉ hàng năm cho người lao động), quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở và phải thông báo cho mọi người trong doanh nghiệp. Ngày nghỉ hàng năm của năm nào thì phải được bố trí ngay trong năm đó,
(chỉ trong trường hợp làm việc tại vùng xa xôi, hẻo lãnh và có yêu cầu người lao động động thì mới được cộng gộp ngày nghỉ).

Như vậy, doanh nghiệp phải bố trí ngày nghỉ phép hàng năm cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2011 đến ngày 1/2/2012 (đủ 1 năm dương lịch).
Thứ hai, lịch nghỉ hàng năm phải được doanh nghiệp lập từ đầu năm (sau khi có ý kiến của công đoàn) và công bố công khai đến từng người lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động đã bố trí lịch nghỉ hàng năm nhưng người lao động (không nghỉ hết số ngày đó) và tự nguyện đi làm vào những ngày này, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả nguyên lương cho những ngày làm việc đó. Thời gian tính phép được tính theo ngày hợp đồng lao động có hiệu lực (theo khoản 1 Điều 33: từ ngày giao kết hoặc từ ngày do hai bên thỏa thuận, hoặc từ ngày người lao động bắt đầu làm việc, tuy theo công ty bạn thống nhất với công đoàn và người lao động).