Bảo hiểm chi trả chế độ thai sản cho người lao động

Câu hỏi: Cho tôi hỏi trợ cấp thai sản do BH chi trả là khoản thu nhập không chịu thuế có đúng không?

Trả lời: Theo quy định tại thông tư 84/2008/TT-BTC:

Các khoản trợ cấp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và Bộ luật lao động trong đó có:

– Trợ cấp một lần sinh con, nhận con nuôi.

– Các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội trả

Sẽ được trừ đi khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Nên trường hợp bạn hỏi: nếu là trợ cấp thai sản hay trợ cấp ốm đau do BHXH chi trả thì khoản thu nhập đó không phải chịu thuế TNCN.