Mức lương đóng BHXH tối thiểu và tối đa quy định thế nào?

Việc NLĐ tham gia BHXH với mức đóng là bao nhiêu ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của họ. Vì thế, mức tiền lương đóng BHXH tối thiểu và tối đa quy định thế nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

 Mức lương đóng BHXH tối thiểu và tối đa :

Căn cứ vào tiết 2.6 khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH: Mức lương đóng BHXH tối thiểu và tối đa được quy định như sau:

– Tối đa: 20 tháng lương cơ sở (năm 2020 tương đương 29,8 triệu đồng)

– Tối thiểu:

+ Đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong ĐKLĐ bình thường: Bằng mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng. Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 quy định như sau:

  • Vùng I: 4,42 triệu đồng/tháng;
  • Vùng II: 3,92 triệu đồng/tháng;
  • Vùng III: 3,43 triệu đồng/tháng;
  • Vùng IV: 3,07 triệu đồng/tháng.

+ NLĐ làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề): Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Cụ thể, năm 2020 mức lương đóng BHXH tối thiểu của đối tượng này như sau:

  • Vùng I: 4,7292 triệu đồng/tháng;
  • Vùng II: 4,1944 triệu đồng/tháng;
  • Vùng III: 3,6701 triệu đồng/tháng;
  • Vùng IV: 3,2849 triệu đồng/tháng.

+ NLĐ làm công việc hoặc chức danh có ĐKLĐ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; Công việc hoặc chức danh có ĐKLĐ đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong ĐKLĐ bình thường.

Có thể tham khảo thêm  Tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc hiện nay quy định thế nào?

TheoLuatvietnam