Doanh nghiệp khó khăn do dịch Covid-19 có được giãn đóng bảo hiểm xã hội ?

Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhiều DN phải giảm trừ hơn 50% số LĐ tham gia BHXH. Vậy doanh nghiệp có được giãn đóng bảo hiểm xã hội hay không?

Công ty của bà Đỗ Thu Hà (Hà Nam) đã nộp tiền BHXH hết tháng 2/2020. Do dịch Covid-19, công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất. Tuy nhiên, công ty vẫn cố gắng để người lao động không phải nghỉ việc và có lương đầy đủ.

Bà Hà hỏi, cơ quan BHXH có thể giãn đóng bảo hiểm xã hội cho công ty của bà không? Trong thời gian đó nếu NLĐ trong diện được hưởng chế độ ốm đau, thai sản thì BHXH vẫn giải quyết chế độ cho họ có được không?

Với vấn đề này, Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg:

–  Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm trừ 50% số lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch. Thì NLĐ và NSDLĐ được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.

– Trường hợp NLĐ phát sinh ốm đau, thai sản: DN có trách nhiệm phối hợp với NLĐ lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH làm căn cứ. Hồ sơ này sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

(Theo Chinhphu.vn)