Tạm dừng đưa lao động sang Malaysia.

Tạm dừng đưa lao động sang Malaysia làm việc. Vì trong thời gian này vẫn có nguy cơ lây nhiễm đối với lao động.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diến biến phức tạp. Tuy số ca nhiễm mới hàng ngày không cao nhưng xảy ra tại nhiều địa phương tại Malaysia. Vậy nên Chính phủ nước này tiếp tục thực hiện Lệnh hạn chế di chuyển giai đoạn mới đến 31.12.2020.

Tạm dừng đưa lao động sang Malaysia

Trước tình hình trên, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện tăng cường trách nhiệm quản lý. Đặc biệt ưu tiên xử lý các vấn đề đối với lao động tại Malaysia.

Theo đó, DN phải thông tin cho NLĐ Việt Nam đang làm việc tại Malaysia về các quy định của Chính phủ Malaysia. Hướng dẫn NLĐ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tránh lây nhiễm COVID-19.

Bên cạnh đó, DN cần tích cực phối hợp với Ban Quản lý lao động trong việc hỗ trợ NLĐ có nguyện vọng về nước. Lập và gửi danh sách NLĐ hết hạn HĐLĐ và có nhu cầu về nước tới Ban Quản lý lao động để báo cáo Đại sứ quán.

Đặc biệt, Cục Quản lý NLĐ ngoài nước yêu cầu tạm dừng đưa lao động sang Malaysia làm việc. Vì trong thời gian này vẫn có nguy cơ lây nhiễm đối với NLĐ. Thực hiện Lệnh hạn chế di chuyển hiệu lực đến 31.12.2020.

Xem thêm =>  Lao động xuất khẩu nên làm gì khi bị nợ lương, ngược đãi?