Được hưởng trợ cấp tuất một lần

Theo quy định của Luật BHXH, người lao động mất khi tham gia BHXH chưa đủ 12 tháng thì thân nhân của họ được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Vũ Hào (0377.1306xxx) hỏi: “Bạn tôi tham gia BHXH chưa được 1 năm thì bị mất đột ngột do đột quỵ. Vậy thân nhân của bạn tôi được hưởng chế độ BHXH gì?”.

BHXH TP HCM trả lời:

Theo quy định của Luật BHXH, người lao động (NLĐ) mất khi tham gia BHXH chưa đủ 12 tháng thì thân nhân của họ được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Mức hưởng trợ cấp tuất một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Mức trợ cấp tuất thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Căn cứ quy định trên, thân nhân của bạn anh Hào sẽ được nhận trợ cấp tuất một lần bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

(Nguồn. Báo người lao động)