Chính sách mới vay vốn 100% cho lao động đi XKLĐ

Tôi muốn đi làm việc tại Đài Loan theo hợp đồng lao động thì có được vay vốn không có bảo đảm tại các Ngân hàng Chính sách xã hội không? Có chính sách vay vốn nào hỗ trợ cho lao động đi XKLĐ không?

Luật sư tư vấn:

Thông tin bạn nêu chưa rõ là bạn có thuộc người lao động tại huyện nghèo không. Nếu bạn đáp ứng điều kiện lao động tại huyện nghèo đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng thì tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 27/2019/QĐ- TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ này 25/10/2019) quy định điều kiện cho vay và mức vốn cho vay:

Điều 2. Điều kiện cho vay

1. Người lao động có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Người lao động được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc và đã ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Mức vốn cho vay

1. Mức vốn cho vay tối đa bằng 100% chi phí người lao đóng góp theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước đã ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Người lao động được vay vốn theo khoản 1 Điều này không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Theo quy định trên, người lao động được vay vốn với mức tối đa là 100% chi phí người lao động đóng theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài mà không cần thực hiện bảo đảm tiền vay nếu đáp ứng các điều kiện dưới đây:

– Có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo;

– Có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài;

– Được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc;

– Đã ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Một trong những điều kiện để được vay vốn mà không thực hiện bảo đảm tiền vay là bạn phải có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo, đã ký hợp đồng lao động đi làm việc ở nước ngoài, được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc.

Danh sách các huyện nghèo được quy định cụ thể trong Quyết định 275/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Danh sách huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ví dụ: Huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa Huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên… Nếu bạn đáp ứng được các điều kiện nêu trên, bạn sẽ được vay vốn mà không cần thực hiện bảo đảm tiền vay. Lãi suất cho vay người lao động thuộc hộ nghèo sẽ được vay bằng 50% lãi suất cho vay với hộ nghèo.

(Nguồn. Vietnamnet)