Chế độ thai sản đối với trường hợp nhận con nuôi

(Chinhphu.vn) – Theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, lao động nữ nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Giải đáp vướng mắc về việc giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động nhận con nuôi, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Bộ luật Lao động được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ 1/5/2013. Theo quy định tại Điều 159 Bộ luật Lao động thì thời gian nghỉ việc khi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai, chăm sóc con dưới 7 tuổi ốm đau, nuôi con dưới 6 tháng tuổi, lao động nữ được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Như vậy, kể từ 1/5/2013, lao động nữ nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Đối với lao động nam nhận con nuôi vẫn thực hiện theo Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội.