Phụ cấp độc hại có tính thuế TNCN?

Câu hỏi: Phụ cấp độc hại có phải tính thuế thu nhập cá nhân không?

Trả lời:   Theo quy định tại thông tư 84/2008/TT-BTC: Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm thuộc các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ đi khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.