Người lao động có hai sổ BHXH, đơn vị phải làm thủ tục gì?

Câu hỏi: Đơn vị đã làm thủ tục cấp sổ BHXH cho người lao động, nay người lao động cung cấp sổ BHXH cũ. Như vậy người lao động có 2 sổ, đơn vị phải làm thủ tục gì?

Trả lời: Theo quy định mỗi người lao động chỉ được cấp 1 quyển sổ BHXH. Đơn vị cần lập công văn giải trình (kèm theo 2 quyển sổ BHXH của NLĐ) để cơ quan BHXH lập thủ tục chuyển 2 sổ thành 1 theo quy định. Sổ BHXH được cấp đầu tiên sẽ được giữ lại để đóng và ghi nhận quá trình tham gia BHXH.
Thời gian tham gia BHXH của tôi từ 21/01/2001 đến 15/09/2010 tôi nghỉ việc, tôi tham gia BHTN 1 năm 9 tháng nhưng không làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp đến 15/09/2011 tôi làm thủ tục hưởng BHXH 1 lần ( sổ BHXH cơ quan BH đã thu lại). Cho tôi hỏi thời gian tham gia BHTN 1 năm 9 thang đó tôi có được bảo lưu sang công ty mới không. Nếu có thì thủ tục như thế nào?

Khi hưởng BHXH 1 lần cơ quan BHXH không thu sổ của NLĐ, trong trường hợp như vậy bạn liên hệ nhận lại sổ để bảo lưu thời gian thất nghiệp.