Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHYT

Câu hỏi: Theo quy định luật BHYT trong thời gian thai sản từ ngày 01/07/2009 được hưởng BHYT không phải đóng tiền. Nhưng cty vẫn phải đóng khoản này. VD: Nhân viên A nghỉ thai sản tháng 5/2009 đến tháng 7/2009 sinh con trường hợp này có được hưởng thẻ BHYT không? Xin hỏi thời gian hưởng BHYT thai sản được tính theo thời gian nào? Dựa vào giấy khai sinh của em bé hay tính như thế nào?

Trả lời: Theo Nghị định số 62/2009/NĐ-CP của chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/10/2009, trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHYT nhưng vẫn được tính vào thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục để hưởng chế độ bảo hiểm y tế.
Như vậy, trường hợp nhân viên A thì thời gian nghỉ thai sản từ 5/2009 – 7/2009 vẫn phải đóng BHYT.