Cá nhân nước ngoài có phải bắt buộc tham gia BHYT

Câu hỏi: Trong luật BHYT đối tượng áp dụng có phần dành cho các cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài. Vậy đối tượng cá nhân nước ngoài có phải bắt buộc tham gia hay không? Hoặc nếu người nước ngoài tự nguyện tham gia có được không?

Trả lời: Theo pháp luật về bảo hiểm y tế thì người lao động là người nước ngoài cũng thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc.