Hạn nộp tờ khai thuế, tiền bảo hiểm tháng 12 của Doanh nghiệp

Sổ tay kế toán tháng 12/2019

Để tiện theo dõi hạn nộp tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tiền bảo hiểm…Chúng tôi thông tin tới các doanh nghiệp sổ tay kế toán danh sách công việc kế toán – nhân sự cần thực hiện trong tháng 12/2019.

Hạn nộp tờ khai thuế, tiền bảo hiểm
 

TT

Công việc phải làm

Thời hạn

Căn cứ

 

1

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 11/2019.

Lưu ý: Trường hợp trong tháng 11/2019, nếu không có biến động về số lượng người lao động thì không phải thực hiện thông báo.

 

Trước 03/12

 

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

 

2

Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 11/2019.

(Nếu trong tháng 11/2019 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải thực hiện kê khai).

 

Hạn cuối 20/12

Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

3

Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 11/2019 (đối tượng kê khai theo tháng).

Hạn cuối 20/12

Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

 

 

4

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

(Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in; doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế phải thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng kể cả khi không sử dụng hóa đơn).

 

Hạn cuối 20/12

 

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

5

Trích nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tháng 12/2019.

Hạn cuối 31/12

Khoản 1 Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

 

6

Trích nộp kinh phí Công đoàn tháng 12/2019.

(Doanh nghiệp đã có hay chưa thành lập Công đoàn cơ sở vẫn phải nộp kinh phí công đoàn).

 

Hạn cuối 31/12

 

Điều 5, Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP.

(Nguồn. Luatvietnam)