Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động 2019 mới nhất

Quản lý lao động là việc làm cần thiết để doanh nghiệp có chính sách sử dụng nhân lực hiệu quả. LuatVietnam cung cấp Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động 2019 mới nhất.

Khi nào phải báo cáo tình hình sử dụng lao động?

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP, định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động trong doanh nghiệp, đơn vị mình.

  • Đối với báo cáo định kỳ 06 tháng, doanh nghiệp phải báo cáo trước ngày 25/5 hàng năm.
  • Đối với báo cáo năm, doanh nghiệp phải báo cáo trước ngày 25/11.

Quy định này được áp dụng tương tự với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Sau khi hoàn tất số liệu, hồ sơ, doanh nghiệp nộp báo cáo về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (đối với doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động 2019

Hướng dẫn làm báo cáo tình hình sử dụng lao động

Phần I. Kê khai số lao động theo từng tiêu chí trong bảng (số liệu chính xác, trung thực theo đúng thực tế tuyển dụng, tiếp nhận lao động).

Phần II, III. Kê khai chính xác số lao động tăng, giảm trong kỳ.

Phần IV. Tổng số lao động cuối kỳ = Tổng số lao động đầu kỳ + Số lao động tăng – Số lao động giảm.

Các tiêu chí còn lại tính theo công thức trên.

Để kiểm tra tính chính xác trong quá trình nhập số liệu, có thể kiểm tra bằng cách:

Tổng số lao động = Tổng số liệu của các tiêu chí trong mục “Trình độ chuyên môn kỹ thuật”

Hoặc:

Tổng số lao động = Tổng số liệu của các tiêu chí trong mục “Loại hợp đồng lao động”.

(Nguồn. Luật Việt Nam)