Luật Lao động sửa đổi: 5 điểm mới có lợi cho người sử dụng lao động

Luật Lao động sửa đổi được Quốc hội bỏ phiếu thông qua hôm 20/11/2019 với nhiều nội dung hấp dẫn, trong đó có 5 điểm mới có lợi cho người sử dụng lao động.

(Nguồn. Báo dân trí)