Từ 1-11, giảm nhiều thủ tục hành chính rườm rà về BHXH

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1018/QĐ-BHXH sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT.

Theo đó, từ ngày 1-11, nhiều thủ tục hành chính rườm ra, gây khó khăn cho người dân và các doanh nghiệp sẽ được bãi bỏ.

Cụ thể, ngoài việc bãi bỏ một loạt quy định về hồ sơ, tờ khai, quyết định bãi bỏ Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (mẫu số 17-CBH) trong trường hợp người hưởng mới hoặc tỉnh khác đến có những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Bỏ Giấy đề nghị tiếp tục hưởng BHXH hàng tháng (mẫu số 19-CBH) trong trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cá nhân đến ký xác nhận ngay tháng sau liền kề của kỳ xác nhận.

Quyết định nêu rõ: tài khoản ATM và tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng thương mại của Việt Nam được hiểu là tài khoản cá nhân. Bản chụp là bản sao từ bản chính không có chứng thực. Người dân có thể nộp hồ sơ về BHXH kèm theo bản chính để cán bộ tự đối chiếu mà không cần chứng thực.

Đối với các loại hồ sơ để giải quyết BHXH, người dân chỉ phải nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Nghiêm cấm việc tự ban hành thêm thủ tục hành chính; thực hiện công khai Bộ thủ tục hành chính trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của Ngành và Bộ phận một cửa của cơ quan BHXH cấp tỉnh, huyện để tổ chức, cá nhân đến giao dịch biết và thực hiện.

Giám đốc BHXH tỉnh, huyện cử cán bộ thuộc Bộ phận một cửa nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị sử dụng lao động. Trường hợp không bố trí được cán bộ thì ký hợp đồng với các đơn vị dịch vụ bưu điện để thực hiện.

Xem nội dung văn bản tại đây