Vợ sinh con, chồng được nghỉ bao nhiêu ngày?

Hỏi: Hiện em đang làm nhân viên cho 1 công ty nước ngoài. Vợ em thì làm nội trợ. Sắp tới đầu tháng 11.2014 là vợ em sanh mổ. Cho em được hỏi: – Hiện giờ theo luật lao động thì vợ sinh thì chồng được nghỉ bao nhiêu ngày ? hưởng bao nhiêu phần trăm lương? – Còn về dự thảo vợ sinh chồng được nghỉ 5 – 7 ngày thì đã áp dụng chưa? Vợ em sinh vào khoảng 11.2014 thì có được áp dụng ko? – Nếu đã có luật mới thì em có thể vào website nào để có thể cập nhật thông tin chính xác nhất và hợp lệ nhất? mailto: ……………hien@gmail.com

Trả lời:

Theo quy định hiện hành, khi lao động nữ sinh con thì chỉ lao động nữ được nghỉ việc (theo chế độ thai sản), chưa có quy định về lao động nam được nghỉ việc chăm sóc vợ và con. Điều 27, 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định:

“Điều 27. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản

Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này.”

“Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Như vậy, nam giới có vợ sinh con không thuộc đối tượng được nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vấn đề bạn đang băn khoăn là chính sách được dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề cập. Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 5 ngày làm việc, kể từ 30 ngày đầu vợ sinh con. Đối với trường hợp vợ sinh con phải phẫu thuật, lao động nam được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 7 ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Theo đó, lao động nam có thời gian tham gia BHXH theo quy định và có vợ sinh con thì được nghỉ thai sản 5 – 7 ngày làm việc.

Tuy nhiên, hiện nay Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) chưa được thông qua. Vì thế chưa có căn cứ để áp dụng quy định này.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo

(Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN)

Theo laodong.com.vn