Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội không được khấu trừ thuế

Cục Thuế TPHCM yêu cầu các chi cục thuế các quận, huyện, các phòng thanh tra, kiểm tra thuộc Cục Thuế thực hiện: Phối hợp với LĐLĐ các địa phương, cơ quan BHXH các địa phương cùng cấp tổ chức đôn đốc các DN thực hiện nộp BHXH, kinh phí CĐ đúng hạn định, quy định của pháp luật. Cục Thuế TP cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc xem xét các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi phí trích trước về BHXH, kinh phí CĐ theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không hết theo quy định tại điểm 2.18, mục IV, phần C, Thông tư 130/2008/TT-BTC và khoản 2.18, Điều 6, Thông tư 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính khi thực hiện thanh tra, kiểm tra tại DN.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Thu Hương – Phó Cục trưởng Cục Thuế TP – cho biết, ngoài Công văn 7040, lãnh đạo Cục Thuế TP đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khi phải phối hợp với tổ chức CĐ, cơ quan BHXH cùng cấp để đôn đốc các đơn vị nộp BHXH và kinh phí CĐ. Khi quyết toán thuế TNDN, kinh phí CĐ và BHXH là chi phí phải nộp nhưng các đơn vị chưa nộp thì cơ quan thuế sẽ tạm “treo” lại, trong vòng 1 năm đơn vị đó phải nộp, nếu không thực hiện thì cơ quan thuế sẽ xuất toán các khoản đó ra khỏi chi phí hợp lý trong đợt quyết toán liền kề.
Tăng cường bảo vệ quyền lợi người lao động

Ông Cao Văn Sang – Giám đốc BHXH TP – cho biết, ngoài các biện pháp mà cơ quan này đang thực hiện như phối hợp, đề nghị thanh tra, khởi kiện các đơn vị nợ BHXH ra tòa, thì việc thực hiện theo tinh thần Công văn 7040/CT-TT1 là giải pháp quyết liệt, góp phần giải quyết nạn các DN nợ BHXH, tăng cường bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của NLĐ.
Thực tế, tại quy định về khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí CĐ cho NLĐ được coi là chi phí hợp lý khi khấu trừ thuế TNDN đã được quy định tại Luật Thuế TNDN. Tuy nhiên, thời gian qua, khi quyết toán thuế TNDN, nhiều DN vẫn báo cáo với cơ quan thuế để khấu trừ khoản này nhưng lại không đóng cho cơ quan BHXH, không nộp kinh phí CĐ. Chính vì thế, lâu nay trong cả nước mặc dù DN nợ BHXH, không đóng kinh phí CĐ, nhưng khi khai báo để khấu trừ thuế TNDN họ vẫn được các cơ quan thuế “vô tư” thừa nhận và trích trừ cho DN.
Ông Sang đánh giá, chỉ đạo của Cục Thuế TPHCM là rất cụ thể và hoàn toàn phù hợp pháp luật, tạo thuận lợi hơn cho cơ quan BHXH trong thực thi công vụ. Trong thời gian tới, cơ quan BHXH TPHCM sẽ tích cực bám sát tinh thần của Công văn 7040/CT-TT1, đôn đốc các BHXH quận, huyện, phối hợp chặt chẽ với các phòng thanh tra, kiểm tra của ngành thuế yêu cầu DN thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Thu – Chủ tịch LĐLĐ TPHCM – cho biết, Công văn 7040/CT-TT1 rất thuận lợi và hỗ trợ nhiều cho tổ chức CĐ trong việc thu kinh phí CĐ. Bởi nếu các đơn vị, DN không đóng BHXH, kinh phí CĐ thì sẽ khó khăn cho việc quyết toán thuế TNDN vào cuối năm. Sắp tới LĐLĐ TP sẽ ký kết liên tịch với Cục Thuế TPHCM về việc phối hợp thực hiện để thu tốt hơn kinh phí CĐ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận đã giao LĐLĐ TP phối hợp với Sở LĐTBXH TP, Kho bạc Nhà nước TP và Cục Thuế TP ban hành văn bản liên tịch chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, DN và các tổ chức khác trên địa bàn TP là đối tượng đóng kinh phí CĐ theo khoản 2, Điều 26 của Luật Công đoàn 2012 và Quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí CĐ ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-TLĐ ngày 9.1.2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng thời có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trích nộp kinh phí CĐ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, DN trên địa bàn TP.