Đề xuất nâng thời gian làm thêm lên 400 giờ/năm

(TNOL) Đây là một nội dung đang được Bộ LĐ-TB-XH lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo lần 2 bộ luật Lao động (sửa đổi).

Theo đó, thay vì đề xuất nâng giờ làm thêm lên 600 giờ/năm như dự thảo lần 1, dự thảo lần này đưa ra phương án tăng giờ làm thêm lên 400 giờ/năm, tăng 100 giờ/năm so với quy định hiện hành.

Cụ thể, tại điểm b khoản 2, điều 82 của dự thảo bộ luật Lao động (sửa đổi), Bộ đề xuất quy định: “Bảo đảm số giờ làm thêm và số giờ làm việc tiêu chuẩn của người lao động (NLĐ) không quá 12 giờ trong 1 ngày và tổng số giờ làm thêm của NLĐ trong 1 năm không vượt quá 400 giờ”.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Doãn Mậu Diệp cho biết sau khi nghiên cứu, so sánh với các quốc gia khu vực, số giờ làm thêm tối đa của NLĐ VN hiện ở mức thấp, vì vậy Bộ LĐ-TB-XH đề xuất phương án mở rộng khung thỏa thuận về thời giờ làm thêm của NLĐ và người sử dụng lao động theo hướng tăng số giờ làm thêm tối đa của NLĐ trong 1 năm lên mức 400 giờ, đồng thời bỏ quy định giới hạn làm thêm giờ theo tháng và khống chế số giờ làm thêm theo ngày.

Phương án này nhằm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, NLĐ và tăng tính cạnh tranh của thị trường lao động VN so với các quốc gia trong khu vực. Dự kiến nếu được Quốc hội thông qua, quy định này sẽ bắt đầu áp dụng từ 1.1.2021.

T.Hằng