Đi trễ là bị trừ lương

* Công ty quy định người lao động đi trễ dù chỉ 1 phút cũng bị trừ lương. Tháng trước, do đưa con đi chích ngừa nên tôi vào trễ 30 phút.

Tôi đã giải thích và chứng minh song vẫn bị trừ 500.000 đồng. Công nhân rất bức xúc, nhiều lần kiến nghị nhưng mọi việc vẫn như cũ.

Một công nhân (Công ty Thành An, huyện Bình Chánh, TP HCM)

– Bà Châu Thu Hồng, Trưởng Phòng Nhân sự Công ty Thành An, trả lời: Hồi đầu năm, để đưa người lao động vào nền nếp, công ty đề ra cách phạt tiền nhằm răn đe. Sau một thời gian thực hiện, công ty đã nhận được nhiều kiến nghị của công nhân yêu cầu xem xét lại; mặt khác, xét thấy cách làm này không đúng luật nên ban giám đốc quyết định hủy bỏ. Thông báo về việc hủy bỏ được niêm yết trên bản tin của công ty từ ngày 10-6.

Trích nld.com.vn