Thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng mới phải nộp thuế

Thay vì thu nhập 1 triệu đồng trở lên đã phải nộp thuế, từ ngày 1/7/2013, cá nhân có thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng trở lên mới bị khấu trừ 10% thu nhập.

Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký công văn gửi cơ quan thuế các địa phương nhằm hướng dẫn triển khai Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) sửa đổi, bổ sung vừa có hiệu lực từ ngày 1/7/2013.

Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Một trong những nội dung quan trọng nhất của công văn này là tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, thực hiện khấu trừ thuế TNCN để nộp vào ngân sách nhà nước với tỷ lệ thống nhất là 10% đối với thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên/lần trả thu nhập, mà không phân biệt cá nhân có hay chưa có mã số thuế.

Trong khi đó, theo quy định trước đây, khi chi trả thu nhập cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng từ 1 triệu đồng trở lên/lần trả thu nhập, tổ chức, cá nhân chi trả phải khấu trừ 10% tổng số thu nhập đối với cá nhân có mã số thuế và khấu trừ 20% tổng số thu nhập đối với cá nhân chưa có mã số thuế.

Điều kiện xác định cá nhân cư trú, căn cứ vào thời hạn thuê nhà để ở (theo hợp đồng thuê nhà) từ 183 ngày trở lên, thay vì từ 90 ngày trở lên theo quy định tại Nghị định 100/2008/NĐ-CP.

Cá nhân chỉ được miễn thuế thu nhập từ chuyển nhượng nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở duy nhất tại Việt Nam khi có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày. Trường hợp cá nhân chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai không được miễn thuế thu nhập theo diện nhà ở duy nhất.

Cũng theo công văn này, tổ chức, doanh nghiệp mua hoặc đóng hộ cho người lao động các khoản tiền phí tích luỹ mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền tích luỹ đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện thì không cộng các khoản này vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Theo Mạnh Bôn baodautu.vn