Sài Gòn Tâm Điểm tham gia Đại hội Đại lý thuế lần 1 tại TP.HCM

Ngày 06/06/2015 vừa qua, SGTĐ rất hân hạnh tham gia Đại hội Đại lý thuế lần 1 với vai trò là Thành viên sáng lập của CLB Đại lý thuế.

SGTĐ là đơn vị cung cấp phần mềm kế toán dành cho tất cả loại hình doanh nghiệp vì thế việc cập nhật những quy định mới về chính sách kế toán, chính sách về thuế là điều không thể thiếu trong hoạt động của mình. Với mục tiêu là cung cấp công cụ quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả và theo quy định pháp luật!

Sài Gòn tâm Điểm hân hạnh là nhà tài trợ bạc cho Đại hội Đại lý thuế lần 1

Sài Gòn Tâm Điểm cung cấp sản phẩm và công cụ quản lý hiệu quả nhất!