Chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Khi làm việc vào thứ bảy, chủ nhật, cơ quan bố trí nghỉ bù vào 1 ngày khác trong tuần (1 ngày từ thứ 2 đến thứ 6) nhưng không trả thêm bất kỳ một khoản tiền làm thêm giờ nào, như vậy đúng hay sai?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp thắc mắc của ông Đài như sau:
Theo quy định tại điểm b, khoản 2 Mục IV Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối với trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày, nếu được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì được hưởng tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày như sau:
Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày (nếu được bố trí nghỉ bù) = Tiền lương giờ x 50% hoặc 100% hoặc 200% x Số giờ thực tế làm thêm
Trong đó:
– Mức 50% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường
– Mức 100% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần
– Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày được nghỉ bù nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ có hưởng lương.
Trường hợp Nguyễn Ngọc Đài đang làm việc trong cơ quan Nhà nước, làm việc thêm giờ vào thứ bảy, chủ nhật, được cơ quan bố trí nghỉ bù vào 1 ngày không cố định trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 thì áp dụng quy định tại điểm b, khoản 2 Mục IV Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC để tính tiền lương làm thêm giờ đối với trường hợp được bố trí nghỉ bù.
Trường hợp do yêu cầu công tác, cơ quan phải bố trí người làm việc thường xuyên vào thứ bảy, chủ nhật và quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần cho người đó vào một ngày cố định khác trong tuần thì không áp dụng quy định trên.
Luật sư Trần Văn Toàn
VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội
* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.